CBTT: Kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Công ty CP Xây dựng công trình 510 công bố thông tin kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ như sau: 

Công Bố Thông Tin Kết Quả Giao Dịch Cổ Phiếu Của Người Nội Bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch bán Cổ Phiếu:  Nguyễn Văn Hán

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành Viên HĐQT, Phó Giám Đốc Công ty

- Mã chứng khoán: NMK

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 26.212 CP (tỷ lệ 1,05%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10.000 CP

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 10.000 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 16.212 CP (tỷ lệ 0,65%)

- Ngày bắt đầu giao dịch: 14/03/2017

- Ngày kết thúc giao dịch: 14/03/2017

 

 
  
TIN LIÊN QUAN  TIN LIÊN QUAN

  
 TIN TỨC NỔI BẬT
 CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU
 THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ
 THÀNH TÍCH & DANH HIỆU
 VIDEO SỰ KIỆN

Cầu Đại Ngãi - Dự án Đường Nam Sông Hậu (Tỉnh Sóc Trăng)
|<<    <   
[1]2345
   >    >>|
 Lượt truy cập
  

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 510
Địa chỉ: 02 Trường Sơn, Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: (0258) 3 882 151 / Fax: (0258) 3 882 634
Email:
 congty510@510.vn & PhongTCHC510@gmail.com

  Đăng Nhập