CBTT: Thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2016

 Công ty CP Xây dựng công trình 510 công bố thông tin:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2016 bằng tiền là ngày: 17/02/2017

- Ngày thanh toán cổ tức là ngày: 20/03/2017

- Tỷ lệ thực hiện: 08%/cổ phần (01 cổ phiếu nhận được 800 đồng)

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình 510 - Số 02 Trường Sơn, Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa bắt đầu từ ngày 20/03/2017  và xuất trình chứng minh nhân dân.

(Chi tiết trong file kèm theo): Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2016.

 

 
  
TIN LIÊN QUAN  TIN LIÊN QUAN

  
 TIN TỨC NỔI BẬT
 CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU
 THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ
 THÀNH TÍCH & DANH HIỆU
 VIDEO SỰ KIỆN

Cầu Đại Ngãi - Dự án Đường Nam Sông Hậu (Tỉnh Sóc Trăng)
|<<    <   
[1]2345
   >    >>|
 Lượt truy cập
  

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 510
Địa chỉ: 02 Trường Sơn, Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: (0258) 3 882 151 / Fax: (0258) 3 882 634
Email:
 congty510@510.vn & PhongTCHC510@gmail.com

  Đăng Nhập